แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารชุมชน ประจำปี 2560 Web Community


โครงการ * ชื่อ *
นามสกุล * ห้องชุด/ยูนิต *
E-Mail * เบอร์ที่ท่านสะดวก ในการติดต่อ *
LINE ID
1.ช่วงอายุ *
   เด็ก (1-10)   วัยรุ่น (11-20)   วัยทำงาน (21-59)   ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
2.ความพึงพอใจ *
 
หัวข้อดีมากดีปานกลางน้อยน้อยมาก
1. ทีมงานนิติบุคคลฯ
2. งานรักษาความปลอดภัย
3. งานความสะอาด
4. เจ้าหน้าที่ต้อนรับชุมชนประจำล็อบบี้ / สันทนาการ (ถ้ามี)
5. ร้านค้าภายในโครงการ (ถ้ามี)
6. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภายในชุมชน
7. การตอบสนองข้อร้องเรียน
3.ท่านยินดีแนะนำโครงการของ LPN แก่คนรู้จักในระดับใด * มากที่สุด ------------------------------------> น้อยที่สุด
 
หัวข้อ109876543210
1. ท่านยินดีแนะนำโครงการของ LPN แก่คนรู้จักในระดับใด
4.ท่านยินดีแนะนำการบริหารชุมชน (นิติบุคคลฯ) ของ บจก. ลุมพินีพรอพเพอร์ตี้ มาเมจเมนท์ แก่คนรู้จักในระดับใด *
มากที่สุด ------------------------------------> น้อยที่สุด

 
หัวข้อ109876543210
1. ท่านยินดีแนะนำการบริหารชุมชน (นิติบุคคลฯ) บจก. ลุมพินีพรอพเพอร์ตี้ มาเมจเมนท์ แก่คนรู้จักในระดับใด
5.สิ่งที่ท่านต้องการแนะนำเพิ่มเติม *